Bài viết mới nhất về "HTML"
Showing posts with label HTML. Show all posts
Tài liệu học CSS – Giáo trình CSS căn bản đến nâng cao – Thực hành CSS Thiết kế website chuyên nghiệp
CSS (Cascading Style Sheets) được hiểu một cách đơn giản là chúng ta thêm các cách hiển thị (font chữ, kích thước, màu sắc,…) cho một tài liệu web. Nói một cách khác CSS là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…


Tổng hợp và share các tài liệu học CSS từ căn bản đến nâng cao mong giúp ích cho các bạn học tập thiết kế website

Tài liệu CSS cơ bản:

Nội dung cần nắm :
 • Một số quy ước về cách viết CSS
 • Màu chữ và màu nền
 • Text
 • Class & id
 • Span & div
 • Box Model
 • Border
 • Height & width
 • Float & clear
 • ……………….
Tài liệu gồm các phần:
Bài 1: Tổng quan về CSS
Bài 2: Bộ chọn
Bài 3: Background
Bài 4: Font
Bài 5: text
Bài 6: Phần tử giả (pseudo)
Bài 7: Box model
Bài 8: Float và Clear
Bài 9: Block và Inline
Bài 10: Position
Plus HTML full

Tài liệu CSS nâng cao

Phần này chia sẽ các phần nâng cao trong CSS, dùng cho thiết kế và xây dựng website chuyên nghiệp
Nội dung cần nắm:
 • Học Bootstrap
 • Dàn trang, chia cột
 • Kỹ thuật nhóm các selector
 • Các thuộc tính điều chỉnh kích thước
 • Các thuộc tính display , visible
 • Thuộc tính position
 • Thuộc tính Float, Clear

Tài liệu HTML5 – CSS3

CSS 3 được xây dựng dựa trên các nguồn gốc của các style, selectors và cascade dựa trên phiên bản cũ của CSS 2.0 trước đó. Nó cho phép thực thi thêm 1 số tính năng mới, bao gồm cả mới selectors, pseudo-class và các properties. Bằng cách sử dụng các tính năng mới này, việc thiết kế trình bày template của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Download : Tài liệu HTML5 – CSS3 Tiếng Việt