Bài viết mới nhất về "vt.Lai TopX"
Showing posts with label vt.Lai TopX. Show all posts

Chức năng:
+ Thống kê bài mới nhất
+ Phân Tab ra từng chuyên mục tùy ý
+ Có Tab những bài mình vừa reply (Để xem nhanh những đề tài mình vừa trả lời gần đây), những chủ đề mình vừa gửi, những chủ đề mới của diễn đàn
+ Cho phép thay đổi kích thước + ẩn hiện khung bên phải
+ Thay đổi theo style mobile
+ Cho phép giới hạn 1 số chuyên mục nào đó chỉ có tối đa bao nhiêu bài trên TopX
+ Cho phép không cho chuyên mục/user nào đó lên TopX
+ Tooltip hiển thị thông tin cho từng chủ đề
+ Hiện màu username theo đúng group
+ Hiện prefix trên TopX
+ Cho tùy chỉnh định dạng thời gian hiển thị
+ Cho phép chèn vị trí topx tùy ý trong trang
+ Tự hiện ... khi tiêu đề quá dài
+ Các chức năng linh tinh khác các bạn xem trong options

Chức năng bổ sung so với bản 1.3:
+ Thêm tùy chọn ẩn với khách
+ Fix lỗi hiện "Đang tải dữ liệu..." với các bạn chạy PHP < 5.3
+ Fix 1 số thứ linh tinh

Hướng dẫn định nghĩa Tab tùy chỉnh:
1. Cách xác định ID của chuyên mục

Các bạn rê chuột vào chuyên mục để xem ID của chuyên mục dựa vào đường link như hình dưới

vt.Lai TopX 1.4 For XenForo | Mod thống kê cho diễn đàn XenForo
Chuyên mục "Phòng Quản Lý" có Id là 471


2. Cách định nghĩa tab tùy chỉnh
Ví dụ: Các bạn muốn tạo 1 tab tên là Tin từ BQT để hiển thị các bài mới từ chuyên mục "Sự Kiện KSV" và chuyên mục "Phòng Quản lý" thì các bạn xác định ID của 2 chuyên mục này.

Trường hợp này Phòng quản lý có ID là 471Sự kiện KSV có ID là 35
=> Các bạn thêm vào tùy chọn Định nghĩa tab tùy chỉnh 1 dòng sau

Tin từ BQT|471,35

3. Cách giới hạn số bài của 1 chuyên mục trên TopX
Ví dụ chuyên mục quảng cáo trên forum bạn thường xuyên có bài mới, nếu để chuyên mục này hiển thị trên TopX thì TopX sẽ liên tục có bài của toàn chuyên mục quảng cáo. Bạn muốn chuyên mục quảng cáo chỉ có tối đa 2 bài trên TopX mà thôi. => Để làm điều này, các bạn xác định ID của chuyên mục quảng cáo (Ví dụ Id=123). Sau đó thêm 1 dòng vào tùy chọn "Giới hạn số bài từng chuyên mục trên TopX" 1 dòng mới.

123|2#Đây là chuyên mục quảng cáo, chỉ cho hiện 2 bài

Phần sau dấu # là chú thích để khi bạn nhìn vào option bạn nhớ đc vì sao bạn config chẳng hạn. Bạn có thể bỏ đi nếu không muốn

Đã test hoạt động tốt trên các phiên bản XenForo 1.x (Kể cả 1.2, 1.2.1)

Hướng dẫn:
Download về giải nén, upload hết lên các file/thư mục trong thư mục upload lên ngang hàng file index. 
AdminCP -> Install Add-on -> Import file xml => Xong
Lưu ý: Cần upload file trước khi import Add-on

Demo:

vt.Lai TopX 1.4 For XenForo | Mod thống kê cho diễn đàn XenForo
vt.lai topx khi ở chế độ hiện khung bên phải

vt.Lai TopX 1.4 For XenForo | Mod thống kê cho diễn đàn XenForo
vt.lai topx khi bấm nút mở rộng

vt.Lai TopX 1.4 For XenForo | Mod thống kê cho diễn đàn XenForo
vt.lai topx khi hiện trên style mobile

vt.Lai TopX 1.4 For XenForo | Mod thống kê cho diễn đàn XenForo
Các options của vt.lai topx

Download vt.Lai TopX 1.4 For XenForo: Tại đây

Nguồn: vt.Lai TopX 1.4 For XenForo SinhVienIT.Net